Advertising 468 x 60

Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya

Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya - Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan Allah dari Nur atau cahaya dan memiliki keistimewaan, tugas dan wewenang tertentu. Nama nama dan tugas malaikat pada dasarnya telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan dalam dalil dalil yang menerangkan nama nama malaikat dan tugasnya. Malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat dan setia, Hal ini telah dibuktikan pada dikala Allah memerintahkan penghuni surga untuk bersujud dan memberi hormat pada insan pertama (Nabi Adam A.S) malaikat langsung mematuhi perintah tersebut, lain halnya dengan iblis yang memiliki sifat angkuh dan merasa bahwa dirinya merupakan makhluk yang paling mulia.

Percaya akan keberadaan malaikat merupakan salah satu rukun iman yang memang wajib di dilanekan oleh umat islam. Dengan iman kepada malaikat, artinya kita telah meyakini dalam hati bahwa malaikat memang ada dan malaikat memiliki tugas yang berbeda beda. Nama nama malaikat dan tugas malaikat yang wajib kita hafalkan dalam ajaran agama islam ada 10. Setiap nama malaikat memiliki tugas tersendiri dan lain dari yang lainnya.
Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya

Dalam artikel kali ini kita akan membahas nama nama malaikat dan tugas malaikat Allah (nama dan tugas malaikat menurut Al-Qur'an) yang pada dasarnya merupakan materi pembelajaran agama islam (PAI). Materi ini dapat dengan mudah kita temukan dala pembelajaran agama di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Dengan beriman dan percaya pada nama dan tugas malaikat, maka dapat menuntun kita pada perbuatan yang baik dan dijauhkan dari murka Allah.

Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat (Nama dan Tugas Malaikat)

Seperti yang telah admin hinggakan dalam uraian singkat diatas bahwa nama nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita hafalkan ada 10. Setiap nama dan tugas malaikat sendiri pada dasarnya telah dihinggakan dalam dalil dan ayat ayat suci Al-Qur'an. Adapun nama nama malaikat dan tugas malaikat merupakan sebagai berikut.

Nama dan tugas malaikat dalam Al-Qur'an

ada 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani dalam kehidupan kita sebagai umat islam. diantaranya merupakan sebagai berikut:

Malaikat Jibril
Malaikat jibril merupakan malaikat yang ditugaskan Allah untuk memberikan kepada para nabi dan para rasul. Pada jaman dahulu Allah menurunkan wahyu pada nabi dan rasul dengan melalui perantara malaikat jibril. Hal ini juga berlane ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Qur'an yang pertama kali yakni surat Al-Alaq dengan melalui perantara malaikan jibril.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW maka terputuslah wahyu yang diturunkan Allah kepada insan. Dengan ini selesailah tugas malaikat jibril sebagai perantara memberikan wahyu. Ketika ada seseorang yang mengane bahwa ia merupakan nabi dan mendapatkan wahyu yang diberikan oleh malaikat jibril, maka orang tersebut merupakan orang yang tengah berdusta.

Tugas malaikat jibril juga telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 97:
Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya

Artinya:
"Katakanlah barangg siapa yang menjadi musuhh Jibril, maka sesungguhnya aJibril lah yang menurunkann wahyu kee dalam hatimuu dengan izin Allah SWT yang membenarkan kitab kitab sebelumnya, sebagaii petunjuk dan kabarr gembiraa bagi orang orangg yang beriman."
Baca juga: penterperincian Takabur, Ciri Ciri orang takabur dan Bahaya Takabur
Malaikat Mikail
Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas membagikan rizki dari Allah kepada seluruh hamba hambanya. Rizki yang diberikan oleh Allah melalui malaikat mikail tidak hanya berbentu materi dan uang semata, akan tetapi juga rizki yang bersifat rohani mirip kesehatan, ketenteraman hati, keluarga yang sholeh dan lain sebagainya.

Tugas malaikat mikali telah dihinggakan dalam surat Al-Baqarah ayat 98:
Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya
Artinya:
"Barang siapa menjadi musuh Allah SWT, Malaikat Allah, Nabi dan Rasulnya, mikail dan jibril. Maka Sesungguhnya Allah SWT telah menjadi musuh dari orang orang kafir."

Malaikat Israfil
Malaikat Israfil merupakan malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk meniup terompet sangkakala kelak ketika kiamat tiba. Hari kiamat sendiri merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai kebenarannya. Dengan beriman pada hari akhir maka akan membuat insan berlomba lomba mencari kebaikan dalam hidup.

Tugas malaikat israfil sendiri telah diterangkan dalam Al-Qur'an yakni dalam surat Al-kahfi ayat 99:
Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya
Artinya:
"ane biarkan mereka terombang ambing di hari tersebut bersama dengan orang orang yang lainnya, kemudian ditiuplah ash shur dan ane kumpulkan mereka keseluruhan"

Malaikat Izrail
Malaikat Izrail merupakan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seseorang atau dalam bahasanya sering disebut sebagai kiamat sughra (kiamat kecil). Sebagai insan yang beriman kita harus percaya pada kematian karena sejatinya setiap kelahiran pasti akan diakhiri oleh kematian. Setiap orang memang akan mengalami kematian. Maka dari itu sebagai hamba Allah kita harus selalu membekali diri dengan amal perbuatan baik sebagai bekal dan persiapan ketika kematian datang menjemput kita.

Tugas malaikat izrail sendiri telah diterangkan dalam ayat suci Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 11:
Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya
Artinya:
"Katakanlah bahwa malaikat mautlah yang ditugaskan untuk mewafatkan kau semua. Kemudian hanya kepada rabb lah kau akan dikembalikan"

Malaikat Munkar
Malaikat munkar ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan ketika kita telah didalam kubur ihwal segala amal perbuatan yang telah kita lanekan semasa hidup. Sebagai umat islam yang beriman kepada Allah dan malaikat Allah, maka kita harus senantiasa melanekan amalan perbuatan baik yang dapat menjadi bekal kita sewaktu ditanya malaikat munkar.

Malaikat Nakir
Bersama dengan malaikat munkar, malaikat nakir juga memiliki tugas yang sama yakni menanya dalam kubur dan memberikan siksa kubur bila mayat tersebut melanekan perbuatan batil semasa hidupnya. Siksa kubur sendiri merupakan azab atau hukuman Allah yang diberikan pada mereka yang berkelanean buruk semasa hidupnya.

Malaikat Raqib
Tugas malaikat raqib merupakan untuk mencatat amalan baik yang telah dilanekan insan semasa hidup. Amalan baik inilah yang nantinya dapa menjadi bekal kita menghadapi pertanyaan dan siksa kubur yang diberikan oleh malaikat mukar dan nakir kelak ketika kita telah wafat.

Malaikat Atid
Tugas malaikat atid merupakan kebalikan dari malaikat raqib. Jika malaikat raqib bertugas untuk mencatat segala amalan baik yang dilanekan insan. Maka malaikat atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek yang dilanekan insan. Sebagai orang yang beriman kita harus percaya bahwa setiap perbuatan yang kita lanekan akan mendapatkan balasan dan ganjaran entah itu amalan baik atau amalan buruk.

Malaikat Malik
Tugas malaikat malik merupakan untuk menjaga pintu neraka. Tentunya sebagai orang yang beriman kita tidak ingin bertemu dengan malaikat malik karena kelak malaikat malik lah yang akan menjaga pintu neraka dan orang orang yang telah melanekan perbuatan batil yang kelak akan mendapatkan hukuman di neraka.

Malaikat Ridwan
Tugas malaikat ridwan merupakan untuk menjaga pintu surga, Tugas ini merupakan kebalikan daripada tugas yang dimiliki malaikat malik. Surga merupakan harapan yang kita inginkan ketika kita telah wafat. Tidak ada yang tidak ingin masuk ke surga Allah karena disanalah tempat hamba hamba Allah yang beriman akan berkumpul dalam kekekalan.

Itulah 10 nama nama malaikat dan tugas malaikat (nama malaikat dan tugasnya) yang dapat admin hinggakan dalam artikel kali ini. Malaikat merupakan makhluk yang berbeda dan paling patuh terhadap perintah perintah Allah. Dengan mengimani malaikat dan tugas malaikat maka kita dapat selalu ingat bahwa setiap gerak gerik, setiap tindakan dan setiap amalan yang kita perbuat akan dicatat dan dipertanggung jawabkan di hari akhir nanti. Semoga kita dimasukkan kedalam surga Allah SWT, Allahuma Amin. Terimakasih.

0 Response to "Nama Nama Malaikat dan Tugas Malaikat Allah Beserta Dalilnya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel