Advertising 468 x 60

Kumpulan Soal UAS / UKK Kelas 3 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Kumpulan Soal UAS / UKK Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban


1. Soal UAS / UKK Matematika Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Sudut yang besarnya yaitudinamakan sudut ....
a. Lancip
b. Siku-siku
c. Tumpul
d. Kecil

2. Bangun datar yang memiliki sudut lancip yaitu ....
a. Segitiga
b. Persegi
c. Persegi panjang
d. Lingkaran

3. Benda yang mempunyai sudut siku-siku ialah ....
a. Gelas
b. Bola
c. Botol
d. Meja

4. Gambar disamping menunujukkan sudut ....
a. Lancip
b. Siku-siku
c. Sama sisi
d. Tumpul

5. Bangun segiempat memikii sisi yang sama sebanyak ....
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

LIHAT SELENGKAPNYA ...


2. Soal UAS / UKK IPA Kelas 3 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Gerak lantaran gaya gravitasi bumi disebut gerak .…
a. menggelinding
b. Berputar
c. Jatuh
d. mengalir

2. Perahu layar bergerak dengan memanfaatkan gerak ….
a. jatuh
b. Mengalir
c. Tenggelam
d. putar

3. Benda lebih praktis bergerak pada lintasan yang .…
a. bergairah
b. Berpasir
c. Bergelombang
d. rata

4. Gerak benda yang menggelinding juga mengalami gerak ....
a. Memutar
b. Mengalir
c. Jatuh
d. Terbang

5. Energi matahari yang dimanfaakan insan untuk menjemur padia yaitu energi ...
a. Cahaya
b. Panas
c. Listrik
d. Gerak

LIHAT SELENGKAPNYA ...

3. Soal UAS / UKK IPS Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Manusia bekerja untuk ....
a. Memenuhi gaya hidup
b. Memenuhi kebutuhan
c. Menjalani kebutuhan
d. Menikmati kebutuhan

2. Negara Indonesia yaitu negara yang mempunyai banyak laut, maka banyak warganya yang bekerja sebagai ....
a. Tukang kebun
b. Peternak
c. Pengrajin
d. Nelayan

3. Berikut ini yaitu sifat yang harus dilakukan dikala bekerja, kecuali ....
a. Korupsi
b. Semangat
c. Rajin
d. Tanggung jawab

4. Penduduk di tempat pegunungan biasa bekerja sebagai ....
a. Pekerja tambak
b. Pekerja kebun
c. Nelayan
d. Petani garam

5. Berikut ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah ....
a. Dokter, petani dan nelayan
b. Nelayan, guru dan sopir
c. Sopir, guru dan dokter
d. Sopir, nahkoda dan peternak

LIHAT SELENGKAPNYA ...

4. Soal UAS / UKK PKN Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Harga diri seseorang didasarkan pada ....
a. Hartanya
b. Mobilnya
c. Bukunya
d. Perilakunya

2. Salah satu tempat untuk memupuk harga diri adalah dalam lingkungan ....
a. Keluarga
b. Alam
c. Hutan
d. Laut

3. Contoh perilaku yang mampu meningkatkan harga diri adalah ....
a. Bersikap sombong      
b. Bersikap meremehkan orang lain
c. Gengsi dengan kekurangannya   
d. Menghargai orang lain

4. Sebagai anak yang baik maka sebelum berangkat ke sekolah kita harus ….
a. Minta uang saku yang banyak
b. Pamit kepada kedua orang tua
c. Menangis terlebih dahulu
d. Minta uang jajan lebih dahulu

5. Untuk bisa dihargai orang lain maka sebelumnya kita harus ....
a. Meminta dihargai orang lain
b. Memaksa dihargai oleh orang lain
c. Menghargai orang lain lebih dahulu
d. Mengejek teman yang tidak mau menghargai

LIHAT SELENGKAPNYA ...

5. Soal UAS / UKK Bahasa Indonesia Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Andi dan Rina berteman semenjak kecil.
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban seolah-olah di atas yaitu ....
a. Siapa teman Andi semenjak kecil?
b. Dimana Andi dan Rina berteman?
c. Sejak kapan Andi dan Rina Berteman?
d. Bagaimana pertemanan Andi dan Rina?

2. Putri : ”Din, apakah kamu suka berenang?”
Dina : ”Ya, tentu.”
Putri : ”Maukan besok berenang bersamaku?”
Resti : ”Oke Put, kebetulan besok saya tidak ada aktivitas.”
Inti dari percakapan Putri dan Dina ialah ....
a. Rencana pulang sekolah
b. Rencana berenang
c. Mengajak liburan
d. Mengisi waktu liburan

3. Riko : “Bagaimana keadaanmu disana Don?”
Doni : “.....”
Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas ialah ....
a. Aku sedang menunggumu Riko
b. Aku disini sejak bulan lalu
c. Aku disini baik-baik saja
d. Aku akan mengajakmu kesini

4. Kalimat yang memakai tanda seru yang tepat ialah ....
a. Siapa nama kau!
b. Sinta, tolong ambilkan bukuku!
c. Andi sedang membaca buku!
d. Radio itu suaranya keras sekali!

5. Begitu besar perhatian dan jasamu
Engkau dengan sabar mengajarku
Membuatku mampu membaca
Membuatku mampu menulis
Terima kasih kamu ucapkan
Atas segala jasa-jasamu
Puisi di atas menggambarkan ketulusan hati dari seorang ....
a. Guru
b. Ibu
c. Polisi
d. Teman

LIHAT SELENGKAPNYA ....

6. Soal UAS / UKK PAI Kelas 3 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban


Jumlah soal pilihan ganda = 25
Soal isian singkat = 10
Soal esai = 5

1. Sebeelum membaca al-qur’an, kita harus suci dari ....
a. Hadas kecil
b. Makanan
c. Minuman
d. Dosa

2. Al-qur’an adalah kitab suci umat ....
a. Katolik
b. Islam
c. Hindu
d. Budha

3. Bacaan ta’awudz berbunyi ....
a. Audzu billahi minasy syaitonir rojim
b. Alhamdulillahi robbil alamin
c. Bismillahirr rohmanir rohim
d. Astagfirullahal adzim

4. Allah itu ialah Dzat yang maha sempurna maka Allah ....
a. Mempunyai kekurangan dan kelebihan
b. Tidak mempunyai kekurangan
c. Tidak mempunyai kelebihan
d. Sedikit kekurangan-Nya

5. Allah mempunyai sifat tidak mungkin berjumlah ....
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40

LIHAT SELENGKAPNYA ....

7. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Wong sing penggaweane nambani wong lara arane ....
a. Sopir
b. Dokter
c. Montir
d. Nelayan

2. Dinda arep tuku obat. Panggonan kanggo tuku obat ikut ana ing ....
a. KUA
b. KUD
c. Apotek
d. Polsek

3. Wong sing gelem olahraga iku awake bakal ....
a. Lara
b. Pinter
c. Sehat
d. Penyakiten

4. Diki : “..... kula bade tangklet Pak.”
Pak Rudi : “Arep takon apa Dik?
Tembung kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ....
a. Matur suwun
b. Nyuwun sewu
c. Pripun kabare
d. Onten napa ?

5. Dina : “ ..... sing gelem tak wenehi roti?
Sinta : “Aku Din, saya gelem.”
Tembung pitakon kang bener kanggo njangkepi ukara ing duwur yaiku ....
a. Apa
b. Pripun
c. Ing ngendi
d. Sapa

LIHAT SELENGKAPNYA >>


Keterangan Soal :
Jumlah soal pilihan ganda = 25
Jumlah soal isian singkat = 10
Jumlah soal uraian = 5

Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Ayahku suka nasi goreng. The english sentences is ....
a. My father like fried nodles c. My father like fried rice
b. My father like fried chicken d. My father like fried meat

2. Food in indonesian is ....
a. Sayuran
b. Makanan
c. Buah-buahan
d. Minuman

3. Santi is hungry. She wants to ....
a. Eat
b. Drink
c. Sleep
d. Play

4. Want -I – drinks – tea – to – ice
The correct order is ....
a. I want drinks to ice tea
b. I to want drinks ice tea
c. I want to drinks ice tea
d. I want to drinks tea ice

5. Mother is cooking in the ....
a. Bathroom
b. Bedroom
c. Living room
d. Kitchen

LIHAT SELENGKAPNYA >>

0 Response to "Kumpulan Soal UAS / UKK Kelas 3 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel