Advertising 468 x 60

Download Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Download Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban


Kali ini Admin ingin membagikan Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa dari Kelas 1 sampai kelas 5  SD Semester 2 Dan Kunci Jawabannya yang mampu didownload dengan simpel dengan sekali klik.

1. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 15

Contoh soal-soal didalamnya seolah-olah ini :


1. Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake ...
a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang

2. ibu nembe turu
basa kramane yaiku
a. ibu lagi sare
b. ibu nembe sare


c. ibu nembe siram

3. basa kramane tangan yaiku ...
a. suku
b. rikma
c. asta

4. yen ngomong koro wong tuo iku kudu nganggo basa ...
a. ngoko
b. krama
c. dolanan


5. bapak nembe tindak
basa ngokone tindak yaiku ...
a. mangan
b. lunga
c. bali

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

2. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 10
Jumlah soal esai : 5

Contoh soal-soal didalamnya seakan-akan ini :

1. Bapak lagi maca buku
Basa kramane sing bener yaiku ...
a. Bapak nembe maos buku
b. Bapak nembe tumbas buku


c. Bapak nembe nitih buku

2. Ali : “ ..... koe lunga?”
Diki : “Aku lunga saka pasar”
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukoro ing dhuwur iku yaiku ...
a. Apa
b. Saka ngendi
c. Mbi sapa

3. Yen dolanan karo konco kuwi ora oleh ...
a. Bareng-bareng
b. Sore-sore
c. Tukaran

4. Simbah lagi bali saka pasar.
Tembung bali basa kramane yaiku ...
a. Tindak
b. Nitih
c. Wangsul

5. Yen dolanan layangan ana ing ...
a. Kelas
b. Lapangan
c. Dhuwur omah

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

3. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 3 Sekolah Dasar Semester 2 Dan Kunci Jawaban
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 10
Jumlah soal esai : 5

Contoh soal-soal didalamnya seperti ini :


1. Simbah nembe gerah waja.
Gerah waja tegese ....
a. Lara mripat
b. Sirahe lara
c. Lara untu
d. Lara weteng

2. Wong seng penggaweane ngelakokake sepur diarani ....
a. Nahkoda
b. Masinis
c. Sopir
d. Pilot

3. Papan panggonan kanggo tuku karcis yaiku ....
a. Kondektur
b. Loket
c. Lobi
d. Teras

4. Bocah – dudung – Kang – iku – sinau – sregep
Urutan kang bener saka ukara ing dhuwur yaiku ....
a. Dudung bocah iku sregep kang sinau
b. Bocah dudung iku kang sregep sinau
c. Kang dudung bocah sregep sinau iku
d. Dudung iku bocah kang sregep sinau

5. Penggaweane bocah kang sekolah yaiku ....
a. Nymabut gawe
b. Sinau tenanan
c. Golek duwit
d. Dolanan layangan

Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

4. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 15

Contoh soal-soal didalamnya seakan-akan ini :


1. Iku – digawe – kayu – lemari – saka. Tembung-tembung iku urutane kang bener yaiku ....
a. Kayu iku digawe saka lemari
b. Digawe lemari iku kayu saka
c. Lemari iku digawe saka kayu
d. Lemari iku saka kayu digawe

2. Papan panggonan kanggo wong adol tinuku yaiku ....
a. Puskesmas
b. KUA
c. Sekolahan
d. Pasar

3. Musuhe pandhawa yaiku bala ....
a. Punakawan
b. Barata
c. Kurawa
d. Ratu

4. Budhe untune lara. Basa kramane yaiku ....
a. Budhe wajane gerah
b. Budhe wajanipun lara
c. Budhe wajaning gerah
d. Budhe wajanipun gerah

5. Raden Werkudara nalika enome aran ....
a. Punthadwa
b. Janaka
c. Bratasena
d. Kresna
Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

5. Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban
Keterangan soal :
Jumlah soal pilihan ganda : 25
Jumlah soal isian singkat : 15

Contoh soal-soal didalamnya seperti ini :


1. Tembung apik iku pada tegese kalian ....
a. Ala
b. Seneng
c. Remen


d. Becik

2. Budi lagi lara demam, wonge krasa cenut-cenut.
Sing cenut-cenut yaiku ....
a. Pundhake
b. Bathuke
c. Wetenge
d. Sikile

3. Tembung ing ngisor iki sing ora kalebu dasanamane angin yaiku ....
a. Bajra
b. Hawa
c. Bayu


d. Surya

4. Piranti kanggo babat suket lan pari yaiku ....
a. Pacul
b. Parang
c. Kampak
d. Arit

5. Bengi iki rembulane katon bunder. Langite dadi katon padang ....
a. Jluwang
b. Njingglang
c. Dluwang
d. Abang
Jika ingin melihat soalnya dahulu secara lengkap ini linknya :

Demikian link Download Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban. Semoga bisa menjadi materi mencar ilmu untuk menambah wawasan dan latihan. Atau sebagai sumber acuan membuat soal. Jika ada link yang tidak aktif mohon komentarnya dibawah. Kemudian bila ada soal atau jawaban yang kurang sempurna, maka besar harapan anda bersedia memberikan saran dan perbaikan kepada kami.

0 Response to "Download Kumpulan Soal UAS / UKK Bahasa Jawa Kelas 1 2 3 4 5 SD Semester 2 Dan Kunci Jawaban"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel